Pratite nas

Izbornik jezika

Slika

OBUKA ZAVARIVAČA

Slika 62

Obuka zavarivačaInstitut za zavarivanje d.o.o. Tuzla od svog osnivanja 2005. godine, pa sve do danas je uspješno obučio preko 3000 kandidata za sve postupke zavarivanja. Obuka, doobuka i atestiranje kandidata se izvodi u savremeno opremljenoj radionici „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla (cca 700 m2 ), sa 22 radna mjesta i posebnoj prostoriji za brušenje.  


Obuka zavarivača se vrši po standardu EN ISO 9606 i to prema smijernicama njemačkog DVS-a u saradnji sa njemačkim institutom za zavarivanje SLM iz Magdeburga, prema smijernicama DVS IIW/EWF 1111. Atestacija zavarivača se vrši prema standardu EN ISO 9606. 


Obuka zavarivača se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu se kandidat upoznaje sa osnovama zavarivanja za taj postupak, a i uopšteno. Nakon teoretskog dijela, kandidat prelazi na praktični dio kursa tj. zavarivanje. Tada samostalno, a i uz pomoć instruktora zavaruje (profesionalno obučeni instruktori sa višegodišnjim iskustvom sa radom sa kandidatima, a i u praksi).


Kandidatu se pruža mogućnost da sam sebi određuje sedmični raspored i dnevni fond sati obuke. Nakon određenog fonda časova (zavisno od kandidata), pristupa se završnom ispitu - atestaciji kandidata.


Obuka i usavršavanje kandidata za sve manuelne postupke zavarivanja i to:


311 (G) – Gasni pastupak zavarivanja

111 (REL) – Ručni elektrolučni postupak zavarivanja

135 (MAG) – Zavarivanje u zaštiti aktivnog plina

136 (MAG) – Zavarivanje punjenom žicom pod zaštitom aktivnog plina

131 (MIG) – Zavarivanje u zaštiti inertnog plina

141 (WIG) – Zavarivanje netopivom wolframovom elektrodom u zaštiti inertnog plina 

912 – Tvrdo lemljenje plamenom (Acetilenskim plamenom)

942 – Meko lemljenje plamenom (Butan ili acetilenskim plamenom)

 

Kandidatima kroz naš sistem obuke osiguravamo: Stručno osposobljavanje, usavršavanje i unapređenje znanja iz oblasti zavarivanja. Uspješnim okončanjem obuke pristupa se završnom ispitu, atestiranju zavarivača. Kandidatu se pruža mogućnost izbora certifikata: 

Domaći certifikat (BIH) 

DVS certifikat 

TÜV certifikat

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Institut za zavarivanje d.o.o.
Bosne Srebrene br. 6,
Tuzla, 75000
Bosna i Hercegovina
Telefon: 035/340-080


Mapa

Zvuk koji obećava